Normativa bancària

El marc normatiu de referència

Normativa bancària


Principis bàsics de la directiva MiFID

Conceptes fonamentals d’utilitat sobre la directiva de l’UE en relació als mercats d’instruments financers.

SEPA

La zona única de pagaments en euros (SEPA pel seu acrònim en anglès) és l’àrea en què ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin.

Què és l’IFRS?

Decret que homologa internacionalment el marc comptable per a les entitats operatives del sistema financer andorrà.

Assegurances

La nova llei modernitza el règim d’ordenació i supervisió del sector de l’assegurança i la reassegurança adaptant el sector als estàndards internacionals.

Acord Monetari

Des de l’1 d’abril de 2012, entrada en vigor de l’Acord Monetari, s’ha anat modificant l’ordenament jurídic andorrà per adaptar-se als actes jurídics i a les disposicions normatives de la Unió Europea establertes en l’annex de l’Acord.