Què fem

Representem els interessos i el prestigi de les entitats bancàries andorranes

Què fem


Què fem

Les principals responsabilitats i tasques de l’ABA són les següents:

  • Representar i defensar en tots els ordres els interessos dels seus membres.
  • Vetllar pel prestigi i la imatge de la professió bancària, així com pel desenvolupament
i competitivitat de la banca andorrana, tant a escala nacional com internacional.
  • Prendre iniciatives orientades a millorar els estàndards tècnics del sector i evitar l’intrusisme professional i qualsevol altra activitat irregular.
  • Propiciar una cooperació sectorial respectuosa amb l’exercici de la competència recíproca i informar els seus membres de les qüestions d’interès comú.
  • Assegurar la transparència en l’aplicació de condicions als clients i procurar el compliment de les normes deontològiques inherents a la professió.
  • Prestar la seva col·laboració a les administracions públiques, per iniciativa pròpia o a petició del Govern, de les corporacions locals i d’altres entitats públiques o parapúbliques, mitjançant l’elaboració d’informes, estudis, recomanacions i projectes d’actuació, previsió o reconversió econòmica.
  • Crear i participar en fundacions i entitats privades així com participar en institucions i entitats públiques, sempre que unes i altres tinguin per objecte promoure el benestar econòmic, cultural, esportiu i social del Principat i, en general, millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.