Links d’interès

Adreces de les oficines de representació d’Andorra a l’estranger

Per a més informació, consulteu:
Ministeri d’Afers Exteriors www.exteriors.ad

Adreces pàgines web nacionals

Autoritat Financera Andorrana (AFA) www.afa.ad
Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) www.uifand.ad
Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) www.areb.ad
Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció (UPLC) www.interior.ad/unitat-de-prevencio-i-lluita-contra-la-corrupcio
Agència Andorrana Fiscal i de Fronteres (AAFF) www.impostos.ad
Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra www.anc.ad
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) www.ccis.ad
Confederació Empresarial Andorrana (CEA) www.cea.ad
Col·legi d’Economistes d’Andorra (COEA) www.coea.net
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) www.bopa.ad
Andorra Business www.andorrabusiness.com
Institut d’Estudis Andorrans (IEA) www.iea.ad
Universitat d’Andorra (UdA) www.uda.ad
Departament d’Estadística (DE) www.estadistica.ad
Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) www.apda.ad
Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) www.ompa.ad
Ministeri de Turisme www.turisme.ad