Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme


Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Ratificació de l’Acord Mo­netari entre el Principat d’Andorra i la Unió Euro­pea que el Principat d’Andorra s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic.

Tipificació del delicte fiscal

Seguint la voluntat d’adoptar els estàndards i recomanacions internacionals, Andorra ha procedit a modificar el seu ordenament jurídic modificant el Codi penal actual i incorporant la tipificació del delicte fiscal.

5ª avaluació del Moneyval

El Moneyval és el comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blan­queig de capitals i el finançament del terrorisme preses per les jurisdiccions.