Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme


Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Ratificació de l’Acord Mo­netari entre el Principat d’Andorra i la Unió Euro­pea que el Principat d’Andorra s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic.

5ª avaluació del Moneyval

El Moneyval és el comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blan­queig de capitals i el finançament del terrorisme preses per les jurisdiccions.

Reglament de beneficiaris efectius

La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme preveu l’obligació de les societats, associacions i fundacions constituïdes o registrades a Andorra, d’obtenir la informació relativa als beneficiaris efectius i mantenir-la de manera precisa i actualitzada. Aquesta obligació ha estat desenvolupada pel Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius als registres d’entitats jurídiques, aprovat el dia 5 de setembre del 2018 pel Govern d’Andorra

Tipificació del delicte fiscal

Seguint la voluntat d’adoptar els estàndards i recomanacions internacionals, Andorra ha procedit a modificar el seu ordenament jurídic modificant el Codi penal actual i incorporant la tipificació del delicte fiscal.

Registre de comptes financers i assimilars

Les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra han de declarar les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat.