La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme preveu l’obligació de les societats, associacions i fundacions constituïdes o registrades a Andorra, d’obtenir la informació relativa als beneficiaris efectius i mantenir-la de manera precisa i actualitzada. Aquesta obligació ha estat desenvolupada pel Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius als registres d’entitats jurídiques, aprovat el dia 5 de setembre del 2018 pel Govern d’Andorra.

Aquest reglament desenvolupa els procediments per subministrar al Registre de Societats Mercantils, al Registre d’Associacions i al Registre de Fundacions, la informació relativa als beneficiaris efectius així com perquè aquesta informació romangui actualitzada al corresponent registre. El reglament també regula el procediment d’accés a aquesta informació per part dels subjectes obligats i de les persones i les organitzacions que acreditin un interès legítim.

Sobre la base d’allò que disposa el reglament, les societats, associacions i fundacions podien subministrar la informació dels seus beneficiaris efectius fins al 31 de desembre del 2018. A partir d’aquesta data, els subjectes obligats tenen l’obligació de comunicar qualsevol canvi de beneficiaris efectius amb la finalitat d’actualitzar la informació inscrita.