Trets bàsics

Un sector amb un personal altament qualificat i un entorn d’estabilitat política i social

Trets bàsics_


Trets bàsics del sector financer d’Andorra

El sector bancari andorrà té una experiència en aquesta activitat de més de 90 anys. Està basat en un model de banca universal, sense perdre de vista els serveis bancaris especialitzats, banca comercial, banca privada i gestió d’actius. Els bancs andorrans poden oferir tots els serveis bancaris, incloent-hi operacions de crèdit, gestió de patrimonis i assessorament financer, operacions de passiu, anàlisi financera i altres serveis (targetes de crèdit, transferències, etc). Així mateix, tenen filials especialitzades de finançament, assegurances i gestió d’actius.

Aquest sector, que compta amb un personal altament qualificat i un entorn d’estabilitat política i social, en un país amb més de 700 anys d’història, tradició i dinamisme, està regulat i supervisat per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) que es regeix per la Llei 10/2013, del 23 de maig, la qual entrar en vigor el 20 de juny del 2013 derogant l’anterior Llei 14/2003, de 23 d’octubre.

El sector financer andorrà és un dels principals pilars de l’activitat econòmica andorrana, per la seva significativa contribució al PIB andorrà (el sector financer i assegurador representa aproximadament el 13%), essent el seu nucli el sistema bancari. També operen al Principat companyies d’assegurances, entitats dedicades a la gestió de patrimonis, a la gestió d’organismes d’inversió i entitats, no bancàries, de crèdit especialitzat.