Formació

Cursos organitzats per l’Associació de Bancs Andorrans

Formació


Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Curs organitzat per l’Associació de Bancs Andorrans i la Universitat d’Andorra

Postgrau en direcció bancària

Aquest programa posa a l’abast dels estudiants les eines que els permetran donar resposta de forma eficient i actualitzada als nous reptes que el mercat financer planteja.