Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

En els darrers anys la lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme ha esdevingut una prioritat per la comunitat internacional.

Conseqüentment, la implementació nacional dels estàndards internacionals en aquesta matèria ha comportat que les obligacions derivades del compliment de la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals hagin experimentat un desenvolupament important. Aquestes obligacions afecten a un nombre cada cop major de subjectes obligats, principalment, als professionals del sector bancari, financer, immobiliari, comercial, de l’assessorament fiscal i comptable, advocats i notaris i membres d’altres professions jurídiques independents, economistes i gestors així com associacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Per tant, és de gran interès comprendre la normativa vigent en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i aquest és l’objectiu d’aquest programa de formació.

El curs va adreçat a tots aquells subjectes obligats que vulguin aprofundir en la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.