Sistema tributari

Procés d’evolució i modernització del sistema tributari andorrà en el seu procés d’homologació i alineació amb la resta de països de l’OCDE

Sistema tributari


Com ha evolucionat el sistema tributari a Andorra?

El sistema tributari andorrà ha evolucionat d’un sistema impositiu quasi únicament indirecte a una imposició directa homologable en l’àmbit internacional.

Fiscalitat: declaració de les retencions sobre els rendiments de l’estalvi

És l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà.