Fiscalitat: declaració de les retencions sobre els rendiments de l’estalvi

Acords amb la Comunitat Europea relatius a la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos

Fiscalitat de l’estalvi

Acords entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea en matèria de fiscalitat

El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 21 de febrer de 2005, va ratificar l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

Així mateix, en la seva sessió del 13 de juny de 2005, va aprovar la Llei d’aplicació de l’esmentat acord. Amb data 20 de juny de 2007, es publicà el Decret de modificació del model 420: “Declaració de les retencions sobre els rendiments de l’estalvi” de l’annex de la Llei 11/2005 esmentada sobre aquestes línies.

Aquesta llei estableix l’obligació de practicar una retenció en origen sobre els pagaments d’interessos efectuats per agents pagadors establerts al Principat d’Andorra a beneficiaris efectius, persones físiques residents en un dels estats membres de la Unió Europea. Aquesta retenció va ser del 15% durant els tres primers anys, del 20% de l’1 de juliol de 2008 a l’1 de juliol de 2011 i del 35% des de l’1 de juliol de 2011.

“La Llei 11/2005 estableix l’obligació de practicar una retenció en origen sobre els pagaments d’interessos efectuats per agents pagadors establerts al Principat d’Andorra a beneficiaris efectius, persones físiques residents en un dels estats membres de la Unió Europea”

L’import recaptat pel Govern d’Andorra derivat de l’obligació de retenció per part dels agents pagadors es transferia en un 75% als països de la Unió Europea de residència dels beneficiaris efectius. Quedaven fora de l’àmbit d’aplicació de l’Acord els rendiments derivats dels contractes de pensions i d’assegurances.

El 14 de maig de 2013, ECOFIN va aprovar un mandat de negociació per revisar els Acords en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi amb Liechtenstein, Mònaco, San Marino, Suïssa i Andorra. A l’octubre del mateix any, el Principat d’Andorra va acceptar de negociar l’Acord amb la Comunitat Europea.

Aquest acord és modificat per l’acord signat el 12 de febrer de 2016 entre la Unió Europea i Andorra en matèria d’intercanvi automàtic d’informació fiscal. Conseqüentment, les retencions en origen sobre els pagaments d’interessos efectuats per agents pagadors establerts a Andorra a beneficiaris efectius, es deixen de realitzar a partir de l’1 de gener de 2017.