Informació clients

Informació pràctica sobre sistemes de pagament

Informació clients


Sistema de pagament Formats Electrònics

Tota la informació que els clients puguin necessitar respecte als seus comptes. Transferències, formats IBAN, nòmines i altres formats electrònics.

Acord sectorial 2020: ajornament en el pagament de crèdits o préstecs en el marc de la Covid

Els bancs andorrans han acordat una mesura conjunta que permetrà a les empreses i famílies afectades econòmicament per la COVID-19 ajornar el pagament del principal de crèdits o préstecs.

Sistema de pagament TPVS

Els terminals de punt de venda són un mitjà de cobrament utilitzat pels comerços per acceptar els pagaments dels seus clients sense diners en efectiu.

Xecs personals i pagarés

Document normalitzat de xec personal i pagaré.

 

 

 

Què és i quina funció té el SWIFT?

També denominat BIC (Bank Identifier Code) és una sèrie alfanumèrica que serveix per identificar al banc receptor quan es realitza una transferència.

Què és i com funciona el format IBAN?

Informació imprescindible per conèixer en profunditat què és i com funciona el codi International Bank Account Number, que ja és d’ús comú.

Acord sectorial 2022: Programa suport famílies vulnerables

La banca andorrana activa un programa de suport a les famílies vulnerables per facilitar el pagament de les hipoteques.

Transformació digital

La tendència del sector bancari andorrà els darrers anys ha estat prioritzar la inversió tecnològica.

Sostenibilitat

La sostenibilitat ha esdevingut un signe d’identitat.

Covid-19

Mesures adoptades per les entitats bancàries andorranes front a la crisi de la Covid-19