Informació clients

Informació pràctica sobre sistemes de pagament

Informació clients


Sistema de pagament Formats Electrònics

Tota la informació que els clients puguin necessitar respecte als seus comptes. Transferències, formats IBAN, nòmines i altres formats electrònics.

Acord sectorial

Els bancs andorrans han acordat una mesura conjunta que permetrà a les empreses i famílies afectades econòmicament per la COVID-19 ajornar el pagament del principal de crèdits o préstecs.

Sistema de pagament TPVS

Els terminals de punt de venda són un mitjà de cobrament utilitzat pels comerços per acceptar els pagaments dels seus clients sense diners en efectiu.

Xecs personals i pagarés

Document normalitzat de xec personal i pagaré.

 

 

 

Què és i quina funció té el SWIFT?

També denominat BIC (Bank Identifier Code) és una sèrie alfanumèrica que serveix per identificar al banc receptor quan es realitza una transferència.

Què és i com funciona el format IBAN?

Informació imprescindible per conèixer en profunditat què és i com funciona el codi International Bank Account Number, que ja és d’ús comú.