Transformació digital

Transformació digital

La tendència del sector bancari andorrà els darrers anys ha estat prioritzar la inversió tecnològica, especialment en projectes de transformació digital. Les principals motivacions per emprendre aquesta transformació neixen de la voluntat de la banca d’adaptar-se als canvis d’hàbits de la clientela i fer front als nous reptes i a l’aparició de nous competidors. Aquesta estratègia per a la transformació digital endegada per la banca andorrana es va posar en valor amb la crisi de la COVID-19.

Els bancs andorrans han destinat el 2022 prop de 7 milions d’euros a impulsar aquesta transformació digital, sobretot per modificar l’arquitectura tecnològica de les empreses, avançar en la digitalització dels canals de comunicació, fer evolucionar la banca electrònica per oferir el nombre màxim de serveis en línia, i per millorar les fórmules d’identificació segura.

Aquesta inversió ha anat en paral·lel amb l’increment dels usuaris digitals de les tres entitats del país, que ha augmentat un 67% el darrer any. També cal destacar el creixement que han experimentat els usuaris d’aplicacions mòbils, amb una pujada del 24%. D’entre les operacions bancàries que es poden fer per Internet, les que més han crescut els darrers anys són els enviaments de diners i l’operativa de valors.

A nivell de país, el Govern, de la mà de la Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, ha elaborat un pla de transformació holístic que recull el conjunt d’actuacions més importants a dur a terme durant els propers anys en termes de digitalització. Aquest programa enllaça amb el Pla Estratègic H23 de Govern, que prioritza el creixement econòmic i social del país.