Transformació digital

Transformació digital

La transició del sector bancari andorrà cap a la digitalització ha permès millorar l’eficiència operativa, enfortir la ciberseguretat i oferir serveis més personalitzats i millorar l’experiència dels seus usuaris.

Així doncs, les principals motivacions per emprendre aquesta transformació neixen de la voluntat de la banca d’adaptar-se als canvis d’hàbits de la clientela i fer front als nous reptes i a l’aparició de nous competidors. Aquesta estratègia per a la transformació digital endegada per la banca andorrana es va posar en valor amb la crisi de la COVID-19.

Les claus per a una transformació digital exitosa per a les entitats consisteixen en assolir una clara orientació al client; alhora, cal adoptar tecnologies emergents i adaptar les seves estructures organitzatives per tal que aquesta sigui més àgil, receptiva i reactiva als canvis. Igualment, aquesta transició ha d’anar acompanyada d’una integració coordinada de noves tecnologies amb els seus sistemes preexistents i d’una adequada preservació de la privacitat i seguretat de les dades.

A nivell de país, el Govern, de la mà de la Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, ha elaborat un pla de transformació holístic que recull el conjunt d’actuacions més importants a dur a terme durant els propers anys en termes de digitalització.

Aquest programa enllaça amb el Pla Estratègic H23 de Govern, que prioritza el creixement econòmic i social del país.

En aquest punt, el sector bancari contribueix a l’augment de la productivitat del teixit empresarial andorrà mitjançant el finançament a les empreses i els negocis que volen transitar cap a la digitalització, impulsant l’ecosistema de l’emprenedoria del país i l’obertura del teixit a nous sectors digitals.