Què és el format IBAN?

Número d’identificació internacional per a comptes bancaris

IBAN

L’IBAN (International Bank Account Number) és el format estandarditzat del número de compte bancari que agilitza i fa més segures les transaccions bancàries, tant a Andorra com a la resta del món. Aquesta codificació permet evitar errors, tractaments manuals, demores i per tant càrrec de despeses innecessàries de les operacions que efectuï amb bancs d’arreu del món. Aquest format funciona de forma obligatòria per als països de la UE, Andorra i altres països adherits. 

El format IBAN conté -a més del número de compte- informació sobre el país, sobre el banc i sobre la sucursal del compte.

Qui ha d’utilitzar el format IBAN? 
Tothom ha d’utilitzar el format IBAN per a les seves transaccions bancàries amb tercers, tant al Principat d’Andorra com internacionalment. Així es garanteix que els pagaments siguin ràpids i sense incidències.

Sempre que s’hagi de donar el seu número de compte, s’ha de fer en format IBAN. 

Com és el format IBAN a Andorra? 
El format IBAN es composa dels següents dígits: 

ADCC BBBB SSSS ZZZZ ZZZZ ZZZZ
AD: Codi del país del compte (dues lletres).
CC: Dígits de control (dos números).
BBBB: Codi del banc del compte (quatre números).
SSSS: Codi de la sucursal del compte (quatre números).
ZZZZ ZZZZ ZZZZ: Número de compte (dotze dígits).

On es pot obtenir el codi IBAN? 

L’entitat bancària facilitarà al client el seu número de compte en format IBAN.

Telèfons d’informació
ANDBANK Banca telefònica: 73 90 11
MORABANC Telebanc: 88 48 84
CREAND Atenció al client: 88 88 88