Sostenibilitat

Sostenibilitat

El sector bancari, pel seu rol estratègic dins l’economia, impulsa i lidera la transformació i el desenvolupament sostenible d’empreses i de particulars, i treballa activament per estar alineat amb les tendències relatives a la sostenibilitat i la responsabilitat social en les seves decisions d’inversió i d’assessorament.

En aquest sentit, els bancs andorrans estan compromesos a incentivar iniciatives de valor per a donar resposta als reptes de futur des d’un doble vessant;

  1. Ajudar a la transició d’empreses i ciutadans per reduir la petjada de CO2 a través de nou finançament bancari.
  2. Redirigir el capital a projectes alineats amb l’Acord de París i oferir alternatives sostenibles a les decisions financeres dels seus clients.

D’aquesta manera, els bancs andorrans són participants actius en la transformació i el progrés sostenible dels negocis i les empreses del país, i contribueixen de manera efectiva a assolir els objectius fixats per Govern mitjançant l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic, que és l’instrument que planifica, coordina i racionalitza les accions, les mesures i els projectes per lluitar contra el canvi climàtic, que són els següents:

  • Objectiu a mitjà termini (2030): Reduir el 37% de les emissions no absorbides.
  • Objectiu a llarg termini (2050): Neutralitat en carboni.

En el context actual de lluita contra el canvi climàtic i de transició cap a la sostenibilitat, l’objectiu principal d’aquesta estratègia és assolir l’equilibri entre les emissions i les absorcions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), incloent-hi les mesures de compensació addicionals que permetin assolir els objectius nacionals i internacionals fins al 2050.