Sistema de pagament TPVs

Informació d’utilitat sobre els terminals de punt de venta

Sistema de pagament TPVs

Manteniment de TPVs o retorn:
Redsys  1800 4000
Incidències tècniques:
Redsys  1800 4000