Què és i quina funció té el SWIFT?

Serveix per identificar al banc receptor d’una transferència garantint la seguretat

SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication)

SWIFT és el sistema de missatgeria interbancari que fan servir la major part dels bancs del món per enviar missatges. La seva funció és proporcionar un sistema segur d’intercanvi d’informació entre bancs. 

El principal motiu pel qual SWIFT sol ser conegut és pels codis dels bancs, que són els que s’utilitzen per realitzar o rebre una transferència internacional si el banc és membre de SWIFT. Cada banc té un codi internacional ISO 9632 que l’identifica en el sistema. El codi SWIFT d’un banc està format pel codi del país, el codi del banc i una sèrie de dades addicionals, com la localització o el tipus de sucursal.

Tots els bancs andorrans utilitzen el sistema SWIFT. La seva identificació és la següent: 

Codis SWIFT dels bancs andorrans:
ANDBANK BACAADAD
MORABANC BINAADAD
CREAND CRDAADAD