5ª Avaluació del Moneyval

Constant adaptació als estàndards in­ternacionals en matèria del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

El Moneyval és el comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme preses per les jurisdiccions.

Durant l’any 2017 va tenir lloc la 5a avaluació d’Andorra, la base de la qual són les recomanacions del GAFI revisades del 2012 i la seva efectiva implementació. En el procés d’avaluació, el compliment tècnic de les recomanacions s’analitza de manera prèvia a la visita dels avaluadors. La visita consisteix a comprovar l’efectivitat de les mesures existents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

De les 28 jurisdiccions que avalua el Moneyval, Andorra va ser la 6a en sotmetre’s a la 5a avaluació.

Andorra va rebre la visita dels avaluadors el mes de març de 2017. Els treballs realitzats per materialitzar la constant adaptació als estàndards internacionals en matèria de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme han sigut molts, entre ells, l’elaboració d’una avaluació nacional del risc en compliment de la recomanació número 1 del GAFI.

El 14 de novembre del 2017 el Moneyval va publicar l’informe de la 5a Avaluació d’Andorra. L’informe destacava i valorava molt positivament els canvis legislatius profunds duts a terme al Principat en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com en la tipificació del delicte fiscal.

Els avaluadors van destacar que els canvis duts a terme mostraven un fort compromís en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, no només per part del Govern i les administracions, sinó també dels mateixos subjectes obligats en general. L’informe destacava també el fort compromís demostrat per les Institucions Financeres.

L’informe també elogiava Andorra per cercar i proporcionar de manera proactiva assistència legal a d’altres jurisdiccions.

Finalment, instava a treballar i supervisar la implementació del pla d’acció adoptat a escala nacional per mitigar qualsevol risc en aquesta matèria i a fomentar la coordinació entre autoritats supervisores.

Des de la publicació del primer informe de la 5a Avaluació, Moneyval ha aprovat dos informes de progrés, el primer el desembre 2018 i el segon el desembre 2019, destacant el gran progrés fet per Andorra en esmenar les deficiències tècniques identificades en avaluacions prèvies.

MONEYVAL informe avaluacio 5_Andorra.pdf