5ª Avaluació del Moneyval

Constant adaptació als estàndards in­ternacionals en matèria del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

Comitè d’experts del Consell d’Europa

El Moneyval és el comitè d’experts del Consell d’Europa que avalua les mesures contra el blan­queig de capitals i el finançament del terrorisme preses per les jurisdiccions.

El passat 14 de novembre el Moneyval va publicar l’informe de la 5ª Avaluació d’Andorra.

L’informe destaca i valora molt positivament els canvis legislatius profunds duts a terme al Principat en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com en la tipificació del delicte fiscal.

Els avaluadors destaquen que aquests canvis mostren un fort compromís en la matèria de la prevenció del blanqueig de capital i finançament del terrorisme, no només per part del Govern i les administracions sinó també dels propis subjectes obligats en general. Destaca per exemple el fort compromís demostrat per les Institucions Financeres.

L’informe també elogia a Andorra per cercar i proporcionar de forma proactiva assistència legal a d’altres jurisdiccions.

Finalment, insta a treballar i a supervisar la implementació del pla d’acció adoptat a nivell nacional per mitigar qualsevol risc en aquesta matèria i a fomentar la coordinació entre autoritats supervisores.

MONEYVAL informe avaluacio 5_Andorra.pdf