Tipificació del delicte fiscal

Modificació de l’ordenament jurídic andorrà per incorporar la tipificació del delicte fiscal en la llista de delic­tes subjacents del blanqueig de capitals

Creació d’un article 248 bis al Codi Penal andorrà

Les noves recomanacions GAFI del 2012 inclouen la tipificació del delicte fiscal en la llista de delic­tes subjacents del blanqueig de capitals. Seguint la voluntat d’Andorra d’adoptar els estàndards i recomanacions internacionals, s’ha procedit a modificar el seu ordenament jurídic modificant el Codi Penal actual i incorporant la tipificació del delicte fiscal, mitjançant el projecte de llei qualifi­cada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal.

Aquest projecte de llei va entrar al Consell General del Principat d’Andorra en data 8 de març de 2017 per a ser debatut en tràmit parlamentari.

Tot i que hi ha molts països que encara no han incorporat aquesta figura, Andorra n’ha valorat la seva tipificació en base a determinats referents comparats existents. Cal ressenyar que s’ha op­tat per diferenciar entre un tipus bàsic de delic­te fiscal i un tipus agreujat amb la finalitat que únicament el tipus agreujat sigui subjacent del delicte de blanqueig, utilitzant com a elements agreujants l’import defraudat (a partir de 150.000 euros) o cometre els fets en el marc d’una organit­zació criminal.

Es preveu que aquest projecte de llei sigui aprovat durant el primer semestre del 2017.