Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

La prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme són una prioritat nacional que comporta l’adopció d’iniciatives legislatives de manera periòdica considerant l’evolució dels estàndards adoptats pels organismes internacionals, com el GAFI i el Moneyval, i els compromisos de transposició de normativa de la Unió Europea que deriven de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Igualment, cal destacar que el Principat d’Andorra se sotmet de manera periòdica a les avaluacions del Consell d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme -Moneyval-, avaluacions per a les quals resulta fonamental una implementació adequada i efectiva dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les recomanacions esmentades del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI).

Per a més informació, consulteu:
Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra www.uifand.ad/ca