Què és l’IFRS?

Homologació del marc comptable per a les entitats operatives del sistema financer

IFRS

El 22 de desembre del 2016, el Govern d’Andorra va aprovar el Decret que homologa el marc comptable per a les entitats operatives del sistema financer andorrà i pels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà a les normes internacionals derogant així el Decret del 19 de gener de 2000 al qual estaven subjectes les entitats bancàries i altres entitats operatives del sistema financer andorrà.

Amb el nou Decret, el Govern d’Andorra, a proposta de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), requerirà a les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col•lectiva de dret andorrà que elaborin els seus comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencin a partir de l’1 de gener del 2017, de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera de la UE.

El Decret instrumentalitza un sistema específic d’incorporació de les Normes Internacionals d’Informació Financera que tinguin per destinatàries a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col•lectiva de dret andorrà, permetent així, si es considera oportú, adequar les normes a les especificitats del Principat d’Andorra i del seu sector financer.

A aquests efectes s’ha creat un Comitè Tècnic que té com a objectiu el manteniment del marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col•lectiva de dret andorrà. La funció del Comitè Tècnic és l’anàlisi de les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea, amb l’objectiu de determinar la necessitat i conveniència d’incorporar-les, amb els matisos que es requereixin, a l’ordenament jurídic andorrà.