L’any 2018 va ser un any intens per al sector financer andorrà, entre d’altres raons, pel treball que va comportar la transposició de les normes integrades en l’anomenat “paquet CRD IV”, constituït en primer lloc per la Directiva 2013/36/UE relativa a l’accés a l’activitat de les entitats bancàries i a la supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió (CRD IV) i pel Reglament UE núm. 575/2013 (CRR) i, en segon lloc, per decrets de transposició d’actes delegats i d’execució de la Comissió Europea i per comunicats tècnics del supervisor andorrà, l’Autoritat Financera Andorrana.

L’objectiu de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió és enfortir la resiliència del sector bancari i financer andorrà perquè estigui en una posició millor en cas de crisis econòmiques, com també garantir que les entitats bancàries continuïn finançant l’activitat econòmica i el creixement econòmic amb uns recursos propis adequats. Des del punt de vista de la liquiditat i el finançament, la Llei vol garantir que les entitats tinguin coixins de liquiditat suficients per fer front a possibles tensions als mercats, com també disposar d’una estructura de balanç que no descansi excessivament en el finançament a curt termini.

La Llei no es limita a la vigilància continuada de la solvència i gestió de riscos de les entitats, sinó que també regula el règim de supervisió, l’accés a l’activitat per part de les entitats bancàries, els requisits d’idoneïtat de l’alta direcció i dels accionistes amb participació qualificada, així com els requisits d’un govern corporatiu reforçat.