SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area)

A partir del dia 5 de març de 2019, seguint l’adhesió per part del Principat el passat dia 1 de març, les cinc entitats bancàries andorranes passen a formar part de la zona única de pagaments en euros (Single Euro Payments Area – SEPA).

La zona única de pagaments en euros (SEPA pel seu acrònim en anglès) és l’àrea en què ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin.

Amb l’adhesió a SEPA, els bancs andorrans ja poden enviar i rebre transferències de conformitat amb els esquemes SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT). SEPA tracta els aspectes tècnics de les transferències (instruments, estàndards, procediments i infraestructures comuns), creant un escenari harmonitzat que implica que, tècnicament, no existeixin diferències entre els pagaments nacionals i internacionals, que s’efectuaran amb la mateixa facilitat, rapidesa, seguretat i eficiència.

Els bancs andorrans s’aniran adherint progressivament a la resta d’esquemes SEPA, com són les domiciliacions bancàries SEPA (SEPA Direct Debit – SDD), a les que s’hi integraran a partir de l’1 de gener del 2020 en base al què estableix la legislació andorrana, i les transferències de crèdit instantànies SEPA (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst).

Amb la inclusió d’Andorra, l’àmbit geogràfic dels esquemes SEPA s’amplia a 36 països: els 28 estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa, Mònaco, San Marino, el Vaticà i el Principat d’Andorra.

Descarregui’s la guia: GUIA SEPA

Descarregui’s el Format SEPA Clients

 

Per a més informació, consulteu:
European Central Bank www.ecb.europa.eu/paym/../../index.en.html
European Payments Council www.europeanpaymentscouncil.eu/