Creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat

Creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat

En data 24 de novembre del 2022, el Consell General va aprovar la Llei 36/2022 de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.

Aquesta llei té per objecte desenvolupar un instrument que doti de més resiliència el Principat en cas d’un xoc de liquiditat del sector financer, donant també resposta a la necessitat identificada recurrentment tant del sector financer com de les agències de qualificació i altres organismes internacionals, de desenvolupar el mecanisme d’un prestador d’última instància que pugui atorgar ajuts en forma de provisió urgent de liquiditat per a les entitats bancàries que, tot i ser solvents, puguin necessitar de manera excepcional ajuts temporals de liquiditat.

La llei estructura un mecanisme de prestador d’última instància basat en les reserves internacionals que replica el model d’assistència de liquiditat d’emergència del Banc Central Europeu, fent-lo homologable internacionalment.