Foto:SFGA/JAViladot

  • La col·laboració s’emmarca en el compromís de l’ABA de generar valor i promoure el benestar social dels ciutadans alhora que afronta els reptes socials actuals.
  • Aquest conveni garanteix el desenvolupament de la tasca de la FPT al Principat.

 

La Fundació Privada Tutelar (FPT) i l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) han renovat el conveni en virtut del qual l’entitat tutelar percebrà en tres anys una quantitat de 45.000 euros per part de l’ABA.

Aquest conveni garanteix el desenvolupament de la tasca de la FPT al Principat per que segueixi donant assistència i protecció a les persones incapacitades o en procés d’incapacitació així com a menors en situació de risc i persones que no poden governar-se. Exerceix, entre d’altres, la seva tutela sempre amb la finalitat de protegir els seus interessos personals i/o patrimonials. La FPT realitza la seva actuació assistencial sota l’empara de declaracions i assignacions judicials.

Esther Puigcercós, directora general de l’ABA, explica que “Les dues entitats comparteixen el mateix objectiu de generar valor i promoure el benestar social dels ciutadans alhora que afronten els reptes socials actuals. Aquest conveni permet avançar en aquest objectiu i reforçar l’ajuda a les famílies amb més dificultats”.

La presidenta de la FPT i ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trinitat Marin, comenta que “aquesta col·laboració garanteix el desenvolupament de la tasca de la FPT i agraeix la sensibilitat social que mostra l’Associació de Bancs Andorrans des de fa anys impulsant el seu compromís social”.