• Els recursos gestionats creixen un 19% fins els 61.647 milions d’euros
  • La inversió creditícia a Andorra es situa en els 4.998 milions d’euros, amb un creixement d’un 0,2% i amb un 13% més d’hipoteques noves que durant el 2019
  • La solidesa de les entitats es reforça amb una ràtio de solvència del 17,03% (CET1 phase-in)
  • L’activitat comercial mesurada amb l’activitat de mitjans de pagament es reactiva a nivells superiors a la prepandèmia

La banca andorrana tanca l’exercici 2021 amb un resultat agregat de les entitats de 102 milions d’euros, un nivell similar a la prepandèmia. En un any marcat per les adquisicions de BancSabadell d’Andorra per part de MoraBanc i de Vall Banc per part de Crèdit Andorrà, la banca ha aconseguit créixer en beneficis, un 22%, però també en volum dels recursos gestionats de clients, un 19% fins als 61.647 milions d’euros. La inversió creditícia a Andorra també creix un 0,2% fins als gairebé 5.000 milions d’euros.  En aquest àmbit de negoci s’inclouen 884 noves hipoteques que sumen un import total concedit de 317,5 milions d’euros, una xifra molt per sobre dels nivells del 2019.

L’activitat bancària s’ha accelerat gràcies també a la reactivació del sector del turisme. El volum i el nombre d’operacions de targetes de dèbit i crèdit nacionals i internacionals es van situar durant el darrer semestre del 2021 per sobre els valors del 2019.

Concentració del sector bancari andorrà

La banca andorrana manté la seva solidesa amb una forta capitalització de les entitats amb una ràtio de solvència CET1 (phase-in) del 17,03% a 31 de desembre del 2021, lleugerament per sota de l’exercici anterior que era del 18%, però per sobre de la mitjana dels bancs europeus que se situa en el 15,4% segons dades de la EBA del 3r trimestre del 2021.

Aquesta ràtio ha estat afectada per les operacions corporatives que hi ha hagut a la plaça. MoraBanc ha adquirit el 50,97% de BancSabadell d’Andorra, avui BSABanc, a BancSabadell per 68 milions d’euros, i durant el 2022 ha procedit a fer una oferta de compra de les accions als accionistes minoritaris per culminar la fusió a finals del 2022. Per la seva banda, Crèdit Andorrà va formalitzar l’adquisició del 100% de Vall banc el proppassat 11 de febrer del 2022. La concentració de la banca andorrana ha de donar lloc a un sistema més eficient, més sòlid i amb més capacitat de resposta per als clients.

La rendibilitat financera de les entitats, mesurada amb el ROE, s’ha recuperat aquest 2021 i presenta una dada consolidada del 6,33%, tot i els tipus d’interès baixos, les operacions de concentració del mercat bancari, l’adaptació contínua a la normativa bancària internacional i les inversions tecnològiques que continuen pressionant els resultats del sector.

La ràtio de liquiditat (LCR) és del 206% també superior a la mitjana dels bancs europeus que és del 174% al tancament del tercer trimestre del 2021. I la ràtio de morositat ha baixat durant el 2021 fins al 3,74%, des del 4,49% el 2020.

Totes aquestes xifres són un avançament dels tancaments oficials a 31 de desembre de 2021 que han de ser revisats pels auditors i aprovats pels òrgans d’administració de cada entitat.

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca que: “el 2021 ha estat un any de recuperació i optimisme deixant enrere les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Les entitats andorranes han mantingut la seva fortalesa i atractiu a nivell de captació de recursos de clients i de creixement de beneficis.”

Respecte el procés de consolidació del sector, Esther Puigcercós destaca que “comptem amb unes entitats i un sistema financer més consolidats, més eficients i amb més capacitats per donar resposta a les necessitats dels clients, als requeriments reguladors i a l’exigència dels mercats financers, cada dia més globals i sotmesos a un nivell més elevat de competència i excel·lència”.

Mesures Covid

A tancament de l’exercici 2021, el 7,75% de l’import concedit en crèdit tous en el marc del programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis posat en marxa a l’inici de la crisi sanitària, ja ha estat retornat per part de les empreses i negocis, i suposa el 15,26% de les operacions concedides. En total, es van concedir 2.019 crèdits tous per a empreses i autònoms per un import de 152 milions d’euros.

Així mateix, les entitats bancàries andorranes també van atorgar un total de 353 carències hipotecàries i no hipotecàries als afectats per la crisi de la Covid-19. A tancament de l’exercici 2021 totes les carències ja han arribat al seu venciment.