Sostenibilitat i RSC

Sostenibilitat i RSC

Els darrers temps, la sostenibilitat ha esdevingut un signe d’identitat. La preservació del medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i l’assoliment d’un desenvolupament social i econòmic més equitatiu i racional han esdevingut una preocupació col·lectiva, una tendència imparable, i més encara després de viure una crisi sanitària sense precedents.

 

La contribució de la banca andorrana a un desenvolupament més sostenible i equilibrat del món no és nova. Va lligada a la seva voluntat històrica de retornar a la societat una part dels seus beneficis en forma de suport social, els quals es canalitzen a través de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Les entitats dediquen fins al 4% dels beneficis a accions d’RSC. D’entre totes les accions, les més visibles i les que tenen una trajectòria més important són les socials, a través de contribucions en àmbits com el cultural, l’esportiu, el de la salut, el formatiu o el de suport al teixit empresarial.