Al desembre del 2021 es va aprovar la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i, entre d’altres qüestions, va crear el Registre de Comptes Financers i Assimilats, per mitjà del qual les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra han de declarar les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat.

Subsegüentment, al febrer del 2024, s’ha publicat el Decret 64/2024, del 14 de febrer de 2024, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de Comptes Financers i Assimilats, depenent del ministeri encarregat de les finances, que regula, principalment:

a) L’abast dels requisits d’informació de les dades al Registre.

b) Els termes i la periodicitat de declaració al Registre.

c) Les autoritats competents que tenen accés a la informació del Registre.

d) L’abast dels requisits d’accés a la informació de les dades al Registre per part de les autoritats competents.