La ISDA, un marc de referència mitjançant contractes estàndard

Creada l’any 1985 per fer del mercat de derivats un mercat més segur i eficient

ISDA (International Swaps and Derivatives Association INC)

Reconeixements internacionals en favor de la transparència 

L’organització ISDA ha establert un contracte marc per a operacions de derivats entre les institucions financeres.

En el contracte marc, s’estableixen les definicions i condicions generals que regulen qualsevol derivat contractat entre dues institucions financeres. La inclusió d’un derivat contractat OTC entre dues institucions financeres sota la protecció d’un contracte marc és voluntària però sol ser habitual atès que s’han de redactar i negociar totes les condicions i definicions cada vegada que es pacta una operació. 

Diferents annexos al contracte marc regulen les característiques específiques dels diferents derivats existents, per exemple swaps, derivats de crèdit, derivats sobre renda variable, etc.. 

Els 3 grups bancaris andorrans estan reconeguts per la ISDA.

Per a més informació, consulteu:
ISDA www.isda.org/