L’any 2014, i amb l’objectiu de lluitar contra l’evasió i el compliment fiscal, l’OCDE va aprovar el Common Reporting Standard (CRS), l’estàndard global de l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal entre jurisdiccions (IAI). Aquest estàndard estableix la manera en què les autoritats competents dels països adherits a aquest estàndard s’intercanvien informació en relació amb comptes financers, de manera automàtica i anualment.

El mateix any 2014, Andorra es va comprometre a implementar el CRS, i l’any 2016 va firmar un acord d’IAI amb la UE que incorpora l’estàndard CRS.

A escala nacional es va aprovar la Llei 19/2016 amb la finalitat de regular el marc jurídic necessari per complir aquest compromís d’IAI.

L’any 2023, l’equip d’avaluació d’Intercanvi Automàtic d’Informació (AEOI) del Global Forum (OCDE) ha endegat la seva segona ronda d’avaluacions. Consegüentment, al novembre del 2023, l’equip avaluador va efectuar la corresponent visita on-site, amb l’objectiu d’avaluar l’efectivitat i comprendre l’estructura organitzativa i tècnica tant de les autoritats responsables d’aquest marc d’intercanvi com del sector financer.