FMI i Balança de pagaments

FMI i Balança de pagaments

Fons Monetari Internacional

Seguint el camí que el Principat d’Andorra ha recorregut els darrers anys, de transformacions i evolució cap a la transparència i l’homologació, amb una més gran integració dins l’àmbit internacional, l’octubre del 2020 Andorra esdevingué el 190è membre de l’organisme internacional.

Principality of Andorra: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission

 

Balança de pagaments

En el context de l’entrada del Principat a l’FMI, l’any 2021 es publica per primer cop al país la balança de pagaments d’Andorra. La balança de pagaments és una eina estadística que registra sistemàticament totes les transaccions econòmiques ocorregudes durant un període de temps entre un país i la resta del món.