• Qui pot obrir un compte bancari a Andorra?

  Qualsevol persona física o jurídica pot obrir un compte en una entitat bancària d’Andorra. De totes maneres, degut a la legislació nacional i internacional, les entitats es reserven el dret de rebutjar un client si es té sospita que els fons són d’origen  il·lícit.

 • Pot una empresa obrir un compte a Andorra?

  Qualsevol empresa, ja tingui domicili a Andorra o a l’estranger està en el dret d’obrir un compte a Andorra. Els bancs exigiran documentació als sol·licitants depenen del cas. En cas que el compte sigui per a una empresa o una societat, es requerirà aportar els documents de constitució d’aquesta empresa i el número d’identificació fiscal, així com els poders notarials a favor de les persones que s’encarregaran d’obrir i operar el compte. També necessitarem documents que acreditin l’activitat professional dels titulars del compte, segons si són empleats, autònoms o propietaris d’una empresa. Depenent de l’activitat professional i de la residència fiscal del sol·licitant, es requeriran certs documents que aportin detalls sobre la seva situació fiscal i econòmica. Tant per a les empreses, autònoms i professionals, com per a les persones físiques, normalment aquests documents consisteixen en una carta de referències bancàries, els extractes de compte de l’últim any, i a més a més, una còpia de l’última declaració d’impostos efectuada al país de residència fiscal, i en certs casos, el certificat d’aquesta residència.

  Depenent de l’activitat i el país d’origen de l’empresa o de la persona titular, pot ser necessari aportar altra documentació extra que doni més detalls sobre la seva situació fiscal i bancària. Es tracta de documentació que acrediti la procedència dels fons que s’ingressaran en el compte, com ara rebuts de nòmina, factures o estats de compte en el cas que els fons provinguin d’altres bancs.

 • Com s’obre un compte des del meu país d’origen?

  Andorra ha de seguir uns protocols de supervisió i vigilància abans de poder obrir un compte. Les entitats bancàries segueixen el protocol conegut com “Know Your Customer” (KYC) que exigeix que les entitats bancàries coneguin els seus clients, i aplicant aquest protocol, les entitats demanaran informació per assegurar l’autenticitat i veracitat dels seus clients.

 • El puc obrir per internet?

  No es poden obrir directament els comptes per internet ja que el procediment KYC obliga a les entitats a identificar de manera deguda als seus clients.

 • Què em preguntarà l’entitat bancària?

  El banc et demanarà provar la vostra identitat, provar l’origen dels diners, la teva activitat que ha donat origen als fons i les transaccions financeres efectuades amb aquests fons. I en el cas que es faci un dipòsit per compte aliena, caldrà identificar la identitat del tercer.

 • Quina documentació em demanarà el banc?

  Per tal de complir amb el KYC, el client que vulgui obrir un compte haurà de mantenir una trobada amb el gestor de l’entitat. A més de la trobada, el banc demanarà un document oficial que us identifiqui, com un passaport o qualsevol altre document que provi la vostra identitat sempre que tingui foto. També es podrà exigir documentació que demostri l’origen dels fons, tal com un contracte de compra, referències de part d’un banc forani, proves de la cessió dels títols o qualsevol altre document que se us pugui exigir.

 • Puc obrir un compte anònim?

  No. No existeixen comptes anònims a Andorra. La llei andorrana exigeix que es conegui el titular del compte.

 • Existeixen els comptes numèrics?

  El procediment per obrir un compte numèric és el mateix que per l’obertura de qualsevol altre compte, el banc haurà de verificar la identitat del titular del compte. Aquest tipus de compte no són en cap cas anònims. Els comptes numèrics són una qüestió de seguretat interna, no d’anonimat. Els comptes numèrics no serviran en cas de voler fer un moviment de fons transfronterer ja que aquests moviments exigeixen anar acompanyats d’un nom, una adreça i un numero de compte.

 • Existeix una quantitat mínima per obrir el compte?

  En el cas de que qui obri el compte sigui de fora d’Andorra, s’exigeix un valor mínim al compte o al patrimoni, degut a l’augment dels costos lligats als procediments d’aclariment de la legitimitat dels comptes estrangers.

 • Amb quines divises puc obrir un compte a Andorra?

  Es poden obrir comptes amb nombroses divises.

 • Són segurs els bancs andorrans?

  La banca andorrana està sota la supervisió de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Entre les funcions d’aquest organisme estan les de supervisió, control i la potestat disciplinària i sancionadora. L’AFA supervisa i controla les entitats integrades en el sistema financer per tal de poder assegurar el compliment de la normativa aplicable a aquestes entitats.

 • Quina privacitat tenen els clients dels bancs andorrans?

  L’esfera privada de l’individu és considerada per Andorra com un bé a preservar. De totes maneres la discreció exigible i de la que fan gala els bancs andorrans no inclou la protecció a criminals i es pot aixecar en el cas que s’iniciés un procediment d’investigació penal o fiscal. Per tant, l’objectiu dels bancs andorrans és protegir la intimitat dels seus clients i, a la vegada, facilitar la col·laboració en la persecució de delictes.

 • Què és el blanqueig de capitals?

  El blanqueig de capitals és l’ingrés dissimulat de quantitats de diners guanyades per mitjans criminals dins del circuit econòmic legal, amb l’objectiu d’ocultar la seva veritable procedència.

 • Què fa Andorra per prevenir el blanqueig de capitals?

  Andorra està compromesa amb la prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, per tant les lleis andorranes satisfan les recomanacions internacionals del Grup d’Acció Financera (GAFI).