Membres d’Andorran Banking

5 entitats que gestionen 49.713 milions d’euros

Membres d’Andorran Banking


Membres

El sistema bancari andorrà està format per cinc grups bancaris.

Aquestes entitats bancàries operen als principals nuclis urbans del país mitjançant una xarxa d’oficines bancàries repartides per les set parròquies del Principat d’Andorra.

Andorra Banc Agrícol Reig, SA – Andbank

Fruit de la fusió, l’agost de 2001, entre Banc Agrícol i Comercial d’Andorra, SA i Banca Reig, SA

Mora Banc Grup, SA

Constituït l’any 1958 sota el nom de Banca Coma, l’any 1970 va passar a anomenar-se Banc Internacional d’Andorra, SA. El novembre del 2011 adopta la seva actual denominació.

Grup Crèdit Andorrà, SA

Constituït l’any 1949, va adquirir el 100% de CaixaBank, SA el 31 de juliol de 2005.

BancSabadell d’Andorra, SA

Constituït el juny de 2000.

Vall Banc, SA

Constituït el 2015 i adquirit per J.C. Flowers el 2016, s’especialitza en la gestió de patrimoni holística dels seus clients.

Andorran Banking és membre associat de