L’any 2018 va ser un any intens per al sector financer andorrà, entre d’altres raons, pel treball intens que va comportar la transposició de les normes integrades en l’anomenat “paquet CRD IV”, constituït en primer lloc per la Directiva 2013/36/UE i pel Reglament UE núm. 575/2013 i, en segon lloc, per decrets de transposició d’actes delegats i d’execució de la Comissió Europea i per Comunicats tècnics del supervisor andorrà, l’Autoritat Financera Andorrana.

Aquest exercici de transposició dona compliment al compromís d’Andorra d’aplicar al seu ordenament jurídic aquelles directives i reglaments previstos a l’annex de l’Acord Monetari firmat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea l’any 2011.

La transposició de la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 relativa a l’accés a l’activitat de les entitats bancàries i a la supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió ha requerit una modificació substancial de la normativa vigent andorrana en aquesta matèria, modificacions que recull la nova Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i el corresponent Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat ì supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

L’objectiu d’aquesta Llei és enfortir la resiliència del sector bancari i financer andorrà perquè estigui en una millor posició davant de les crisis econòmiques així com garantir que les entitats bancàries continuïn finançant l’activitat econòmica i el creixement econòmic amb uns recursos propis adequats. Des del punt de vista de la liquiditat i el finançament, la Llei vol assegurar que les entitats tinguin coixins de liquiditat suficients per fer front a possibles tensions als mercats, com també disposar d’una estructura de balanç que no descansi excessivament en el finançament a curt termini.

La Llei no es limita a la vigilància continuada de la solvència i gestió de riscos de les entitats, sinó que també regula el règim de supervisió, l’accés a l’activitat per part de les entitats bancàries, els requisits d’idoneïtats de l’alta direcció i dels accionistes amb participació qualificada, així com els requisits d’un govern corporatiu reforçat.