Una banca sòlida davant les adversitats

L’any 2020 ha estat un any marcat per la crisi sanitària i els seus efectes en la societat i en les empreses. Andorra no ha estat una excepció, i recordarem aquest any durant molt temps. Les incerteses causades per la pandèmia encara no s’han esvaït i durant el 2021 encara en patirem les conseqüències a nivell personal i professional, en les empreses i en la societat en general, però volem enviar un missatge optimista des d’Andorran Banking.

 Els resultats a tancament del 2020 de les entitats bancàries andorranes mostren solidesa i resiliència davant les adversitats, amb un reforçament de la solvència, un increment dels recursos gestionats i de la inversió creditícia i una millora de la taxa de morositat, entre altres dades. A més, les entitats han fet fortes provisions per compensar els efectes de la COVID-19 i estar preparades per al futur.

 Un element que voldria ressaltar ha estat el paper de la banca a Andorra durant aquest període de dificultats, en què hem estat al costat de les administracions públiques, de les empreses i de les famílies amb crèdits i préstecs i carències, tant la part de la Llei 5/2020 com dels acords sectorials de carències promoguts per Andorran Banking.

 A més de la situació excepcional de la pandèmia amb dotacions a provisions que doblen les de l’any 2019, l’escenari continuat de tipus d’interès baixos, l’adaptació a la normativa bancària internacional i les fortes inversions tecnològiques pressionen els resultats del sector i la seva rendibilitat, però confiem en una recuperació durant el 2021.

ANDORRAN BANKING RENOVA LA SEVA PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA

L’Assemblea General de l’Associació de Bancs Andorrans ha procedit a l’elecció dels nous President i Vicepresident de l’Associació. D’acord amb el què està establert estatutàriament, els mandats són rotatius i renovables anualment.

Els nous nomenaments per l’any 2021 han recaigut en el Sr. Xavier Cornella Castel, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà i en el Sr. José Luis Dorado Ocaña, conseller executiu i director general de Vall Banc.

RESULTATS 2020

La banca andorrana ha tancat l’exercici 2020 amb un resultat agregat de les entitats de 84 milions d’euros després de realitzar unes provisions extraordinàries de 33 milions d’euros, seguint amb les recomanacions del supervisor i les directrius a nivell internacional.

Tot i l’efecte de la pandèmia, les entitats andorranes han mantingut la seva fortalesa i atracció a nivell de captació de recursos de clients que ha incrementat el seu volum un 4% fins als 51.741 milions d’euros, la inversió creditícia un 4,5% i la ràtio de solvència fins al 17,71%.

Durant aquest període, s’han concedit crèdits tous a empreses i negocis per valor de 135 milions d’euro i carències amb un saldo viu pendent d’amortització dels préstecs per un import de 122 milions d’euros.

LLEGIR MÉS

EL PAPER DE LA BANCA EN EL CREIXEMENT SOCIOECONÒMIC D’ANDORRA

 Andorran Banking Observatory publica el seu tercer informe “ El paper de la banca en el creixement socioeconòmic d’Andorra”.

 Al llarg de la seva història, els bancs andorrans han jugat un rol essencial en l’impuls i acompanyament del desenvolupament econòmic del país. Segurament, l’evolució històrica d’Andorra no hauria estat la mateixa sense la capacitat de finançament que han tingut els bancs, que ha estat molt més alta pel fet de no haver-se limitat a ser entitats locals amb clients locals i haver desenvolupat una activitat de banca privada que ha portat un gran volum de clients internacionals. Disposar d’un sistema financer propi és essencial per al desenvolupament de l’economia del territori.

 LLEGIR MÉS

Avals per a empreses i negocis

 Amb l’objectiu d’ampliar els conceptes pels quals es pot sol·licitar l’aval del Govern d’Andorra, des de principis d’any s’han aprovat dos decrets que modifiquen el Decret del 20-05-2020 d’aprovació d’un segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19.

 El Decret 25/2021 incorpora les quotes de les operacions de lísing (arrendament financer), i el Decret 54/2021 introdueix les despeses de carburants per a la locomoció i la substitució del pagament de la part patronal de la suspensió temporal de contractes de treball o la reducció de la jornada laboral per les despeses de personal (sous i salaris i cotitzacions a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social).

 Així mateix, el Govern d’Andorra ha aprovat una pròrroga automàtica de 6 mesos per les pòlisses de crèdit formalitzades durant l’any 2020 corresponents tant al primer com al segon programa extraordinari d’avals sense perjudici de que el client vulgui amortitzar el crèdit o bé reconduir-lo a préstec.

NOTA DE FITCH RATINGS I STANDARD & POOR’S

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha refermat el ràting d’Andorra en BBB+ i la perspectiva en estable posant de relleu l’entrada del Principat d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) el passat mes d’octubre. En destaca que la banca andorrana disposa d’un marge adequat per suportar els efectes d’aquesta pandèmia.

LLEGIR MÉS

 

Pel que fa a Standard & Poor’s, reafirma la qualificació d’Andorra en “BBB/A-2” i també manté la perspectiva estable on es destaca la capacitat fiscal del país per resistir a les conseqüències de la pandèmia. 

LLEGIR MÉS

BLOOMBERG RECOMANA ANDORRA!

La prestigiosa societat nord-americana Bloomberg, experta en informació financera, ha publicat un article on recomana entre d’altres destinacions el Principat d’Andorra per viatjar de manera segura aquest any 2021. Un país que es pot recórrer a peu i que ofereix una infinitat de bons plans a més d’una gastronomia local excel·lent.

 LLEGIR MÉS

CIMERA IBERO-AMERICANA

Els propers 19 i 20 d’abril tindrà lloc la XIIIa trobada empresarial ibero-americana on participaran els empresaris més importants que podran intercanviar tendències i innovacions

 El 21 d’abril, Andorra tindrà l’honor d’acollir la XXVII Cimera ibero-americana sota la premissa “ Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030” que reunirà a caps d’Estat i Govern de 22 països ibero-americans.

  LLEGIR MÉS