Qui som?

L’Associació de Bancs Andorrans

Qui som


Qui som?

L’Associació de Bancs Andorrans (ABA) representa els interessos de les entitats bancàries del Principat i vetlla pel prestigi, el desenvolupament i la competitivitat del sector a Andorra i a nivell internacional. Aquests objectius queden recollits als seus estatuts, regits per la Llei qualficada d’Associacions.

Fundada l’any 1960, no va ser fins l’any 1993 quan l’ABA va ser reconeguda per decret del Govern d’Andorra com a “associació professional de dret andorrà, sense finalitat de lucre, constituïda per temps indefinit, que gaudeix de personalitat jurídica i patrimonial pròpies independent de la dels seus membres.”

L’àmbit territorial de l’Associació és el Principat d’Andorra, tot i que té la potestat de tractar amb altres bancs, entitats i associacions professionals estrangeres.

L’ABA és, a més, membre de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i de la Federació Bancària Europea (EBF).