Estructura organitzativa

Una estructura pensada per garantir la bona pràctica bancària a Andorra

Estructura organitzativa_


L’Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa de l’ABA està composta d’una presidència i d’una vicepresidència, rotatives cada any entre els seus membres, i d’un òrgan de Direcció permanent configurat per una directora general.

L’estructura funcional de l’ABA es caracteritza per l’existència d’una sèrie de comissions tècniques formades per membres dels diferents bancs andorrans, que es reuneixen periòdicament a l’ABA.

Aquestes comissions tècniques analitzen i tracten temàtiques rellevants en el seu camp d’actuació, sempre amb l’objectiu d’assegurar la bona pràctica bancària, tractant-hi temes actuals relatius al sector com són: SEPA, MiFID, intercanvi d’informació en matèria fiscal, Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF), prevenció del blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, projectes estratègics, Impost general indirecte (IGI), Internal Revenue Service (IRS), compliment normatiu, fiscalitat de l’estalvi, mitjans de pagament i altres temes d’interès.