SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area)

La zona única de pagaments en euros (SEPA pel seu acrònim en anglès) és l’àrea en què ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin.

Els instruments de pagament SEPA són les transferències i les domiciliacions bancàries.

SEPA va néixer al 2007 per facilitar els pagaments en euros dins d’un àmbit geogràfic supranacional. SEPA és el sistema de pagaments europeu que desenvolupa instruments, estàndards, procediments i infraestructures comuns. En el seu marc més immediat s’inclouen tres instruments: les transferències, les domiciliacions bancàries i les targetes.

La data límit pels països de la UE per migrar a SEPA va ser l’1 de febrer del 2014, data en què els instruments de pagament nacionals van ser reemplaçats en la seva totalitat pels esquemes SEPA.

La Comissió Europea va establir els fonaments legals a través de successives directives que han anat sent transposades pels països membres al llarg del temps.

Els membres SEPA són els països de la UE juntament amb Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco i San Marino.

Andorra, al no pertànyer a la UE, no disposa d’una data límit concreta d’incorporació, no obstant tant el Govern com les entitats bancàries porten temps preparant-se per a demanar l’adhesió a SEPA i en paral·lel implementar-ne els seus esquemes.

El Govern ja ha iniciat els contactes pertinents amb l’European Payment Council (EPC), òrgan de decisió i coordinació de la indústria bancària europea en matèria de sistemes de pagament, que promociona la integració a sistemes de pagaments europeus, principalment SEPA.

SEPA suposa un nou escenari caracteritzat per una harmonització dels pagaments entre els diferents països de la zona SEPA. Aquesta harmonització implica que no existeixin diferències entre els pagaments nacionals i internacionals, i per tant la utilització d’un conjunt uniforme d’estàndards, regles i condicions, així com infraestructures comuns, per a ser processats amb la mateixa facilitat, rapidesa, seguretat i eficiència.

Amb el doble objectiu de donar compliment a l’Acord Monetari amb la Unió Europea i d’aconseguir que Andorra esdevingui membre de l’espai SEPA, el passat mes de setembre es va entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei de serveis de pagament i diner electrònic, sent aquest un dels requisits per esdevenir país SEPA.

Per a més informació, consulteu:
European Central Bank www.ecb.europa.eu/paym/../../index.en.html
European Payments Council www.europeanpaymentscouncil.eu/