Convenis de doble imposició (CDI)

Destinats a facilitar la promoció de les inversions estrangeres i afavorir la competitivitat de les empreses

Doble imposició

Els convenis de doble imposició (CDI) són tractats internacionals que tenen com a finalitat evitar els casos de doble imposició fiscal internacional mitjançant una sèrie de mesures que impliquin als dos estats contractants.

Els convenis de doble imposició faciliten la promoció de les inversions estrangeres i afavoreixen la competitivitat de les empreses nacionals a l’exterior. Aquests convenis apliquen tant a les persones físiques com jurídiques residents de qualsevol estat signatari i afecten als impostos sobre la renda i el patrimoni. En ells s’estableix quin dels dos estats contractants té competència per a gravar les rendes.

“Els convenis de doble imposició faciliten la promoció de les inversions estrangeres i afavoreixen la competitivitat de les empreses nacionals a l’exterior” 

El Principat d’Andorra, en seguiment de la seva obertura econòmica i procés d’homogeneïtzació amb els estàndards internacionals, ha firmat convenis de doble imposició amb França (02/04/13), Luxemburg (02/06/14), Espanya (08/01/15), Emirats Àrabs (28/07/15), Portugal (27/09/15), Liechtenstein (30/09/15), Malta (20/09/16)

El CDI amb França va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2015, el CDI amb Espanya va entrar en vigor el 26 de febrer de 2016, el CDI firmat amb Luxemburg entrà en vigor el 7 de març de 2016, el CDI amb Liechtenstein va entrar en vigor el 21 de novembre del 2016 i el CDI amb Portugal el 24 d’abril del 2017.